uudised

13.01.201501.01 2015. aastal jõustusid ettevõtjale mitmed olulised õigusaktid
Kokkuvõte 2014-2015 seaduse- ja maksumuudatustest
02.09.2014Õppejõud ja teadustöötajad saavad tähtajatud töölepingud
Kõrgkoolid ja teadusasutused peavad alates uuest ehk 2015. aastast kõigi õppejõudude ja teadustöötajatega sõlmima praegu levinud tähtajaliste töölepingute asemel tähtajatud töölepingud.
02.09.2014Õpetaja töösuhe
Õpetaja töölepinguliste õiguste ja kohustuste kohta, töötasu alammäär
02.02.2013Konkurentsipiirang võib viia töövaidluseni
Möödunud aastal menetles Saaremaa töövaidluskomisjon mitut avaldust, kus töötaja on esitanud nõude tasu saamiseks konkurentsipiirangu kokkuleppe järgimise eest peale töösuhte lõppemist. Kõigi juhtumite korral tegi komisjon kindlaks, et pooled olid vastavasisulise kokkuleppe sõlminud, töötaja oli kokkulepet täitnud ning õigustatud tasu saama.
02.01.2013Ettevõtjatele jõustusid mitmed olulised õigusaktid
1. jaanuaril 2013 jõustus üle 200 õigusakti. Näiteks märkimisväärselt tõusis puhkusetasu, mida makstakse lapsevanemale lisapuhkepäevade eest. jpm
19.04.2012Töölepingu seadus ja selle ellurakendumise probleemid
Hästi toimiva töösuhte tagavad mõistlikkus, heauskne käitumine ja vastastikune lojaalsus. 2009. aasta teisest poolest kehtiv töölepingu seadus on kontseptuaalselt täiesti erinev varem kehtinud seadusest, sest koostamisel oli arvestatud tema kuuluvust võlaõiguslike lepingute hulka. Sellest annavad tunnistust õigusaktis kasutatavad mõisted, mis tulenevad tsiviilseadustiku üldosa seadusest ja võlaõigusseadusest.
25.03.2011CULTURAL TOURISM 2011
Koolituste käigus jagavad oma ala spetsialistid teadmisi hoolivast, professionaalsest ja sujuvast teenindusest ning kultuuripealinna aastal toimuvatest põnevatest sündmustest. Koolitusprogrammi edukal läbimisel saavad meie partnerid uhkusega kanda spetsiaalset külalislahkuse märki.
15.10.2010Elukestva õppega eluterve mõtlemiseni
Täna toimub XIV täiskasvanuhariduse foorum "Elukestva õppega eluterve mõtlemiseni" hotellis Olümpia
12.10.2010Grundtvigi päev
GRUNDTVIG 10 - kümme aastat rahvusvahelist koostööd täiskasvanuhariduses
11.10.2010XIII täiskasvanud õppija nädal
8.-15. oktoobrini toimub XIII täiskasvanud õppija nädal, mille motoks on sel aastal "Õppimine seob põlvkondi"
07.10.2010Ettevõtluspäev Tallinnas
Tänavune seitsmes Tallinna ettevõtluspäev toimus Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses
16.12.2009Meede 1.3.1 Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine
Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine" teine taotlusvoor on suletud.
11.12.2009Töötud saavad kuni 15 000 krooni eest oma erialal täiendkoolitust
Töötutel on võimalik saada oma erialal täiendkoolitust, seejuures sobiva kursuse ja koolitaja valib ta endale ise. Kuni 15 000 krooni tasub koolituse eest töötukassa.